Responsiv Design

Idag är det dags att titta på varför din hemsida bör vara mobilanpassad. Med mobilanpassad menar jag att hemsidan är responsiv (anpassar designen och innehållet efter besökarens upplösning) eller att det finns en mobil version av sidan.
Här får du reda på vilka fördelar det för med sig för ditt företag och vilka fallgropar du kan undvika genom att ha en hemsida som även fungerar bra för mobila besökare.

6 anledningar till varför din hemsida bör vara mobilanpassad!!!


  • 1. Det är växande stor sannolikhet att potentiella kunder når dig mobilt (85% år 2020).
  • 2. Google värderar sen slutet av april 2015 mobilanpassade sidor lite högre.
  • 3. Oanpassad design kan få besökare att gå till en konkurrents hemsida istället.
  • 4. Mobilanpassad design tillåter köp och andra avslut där användaren är bekväm och över flera plattformar.
  • 5. De tekniska begränsningarna är färre.
  • 6. Din hemsida blir mer konkurrenskraftig.