GDPR-info

Information om hur vi hanterar uppgifter om våra kunder.


Ändamål
Vi sparar uppgifter endast för tillverkning, drift, förvaltning och support gällande kundens hemsida.

Vi sparar uppgifter i:
ett kundregister i en skyddad xl-fil innehållande:
     Företagets namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
     Kontaktpersons namn, telefonnummer och e-postadress.
     Uppgifter för att administrera hemsidan (t.ex. inloggningar).
     Överenskommelser om hemsidan (t.ex. supportavtal).
e-postprogram i dator, löpande kontakt om kundens hemsida..
Länk till kundens hemsida på webbdesign-sittner.se.

Vi tar bort uppgifterna när:
kunden så önskar. Vi behöver dock uppgifterna för att kunna administrera en kunds hemsida.
samarbetet avslutas med en kund.

VIKTIGT !!!
Vi lämnar aldrig ut uppgifter om våra kunder till tredje part.
Vi registrerar inga person- eller organisationsnummer.
Våra kunder kan när som helst begära att få ut samtliga uppgifter som vi har om kunden.